Tặng các bạn File exel mình thiết kế theo TT 133. Vẫn đầy đủ các phần hành như N…

Tặng các bạn File exel mình thiết kế theo TT 133.
Vẫn đầy đủ các phần hành như Na-ACCOUNT_1.1

Ngoài ra:
? Bổ sung thêm mảng Ngân hàng.
?Tự động lên Nhật ký nhập xuất.
?Giao diện đẹp, dễ thao tác hơn phiên bản trước.

Có 1 yêu cầu nho nhỏ các bạn có chia sẻ nơi khác thì ghi rõ nguồn nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 16, 2017

account_box admin

14 thoughts on “Tặng các bạn File exel mình thiết kế theo TT 133. Vẫn đầy đủ các phần hành như N…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *