Rất cần trợ giúp: Trước đây em làm Kê khai thuế, em lưu dạng PDF (em có kê cả …

Rất cần trợ giúp:
Trước đây em làm Kê khai thuế, em lưu dạng PDF (em có kê cả đầu vào và đầu ra). Hiện tại công ty em sắp bị thanh tra, thuế yêu cầu phải gửi bảng Excel (từ năm 2011-2016)
Giờ em mà ngồi nhập lại sang excel chắc em chết chắc.
Anh chị nào có cách giúp em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 15, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Rất cần trợ giúp: Trước đây em làm Kê khai thuế, em lưu dạng PDF (em có kê cả …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *