Cty ly giấy cần tuyển kế toán kho, kinh nghiệm 1 năn, ai có nhu cầu hay biết thì…

Cty ly giấy cần tuyển kế toán kho, kinh nghiệm 1 năn, ai có nhu cầu hay biết thì giới thiệu giúp mình nhé, làm việc tại liên khu 4-5, bình tân. Cám ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *