Các anh chị cho e hỏi chút ạ. BỌn e đang học về kế toán TSCĐ thuê ngoa…

Các anh chị cho e hỏi chút ạ.
BỌn e đang học về kế toán TSCĐ thuê ngoài (có thuê hoạt động với thuê tài chính). Do hết giờ nên cô dặn bọn e về nhà đọc giáo trình. Vấn đề là giáo trình củ bọn e theo thông tư cũ nên e ko biết đk tn..anh/chị có thể hướng dẫn cho e cách đk về kế toán tscđ thuê ngoài ko ạ?
E cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 15, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi chút ạ. BỌn e đang học về kế toán TSCĐ thuê ngoa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *