Cả nhà cho em hỏi, có anh chị nào từng có kinh nghiệm đi đăng ký bản quyền logo …

Cả nhà cho em hỏi, có anh chị nào từng có kinh nghiệm đi đăng ký bản quyền logo chưa ạ? Em đang tra xem logo em đăng ký có bị trùng không, nhưng ngoài cục người ta trả lời: “logo chưa có điểm nhấn, chưa có thành phần tạo khả năng phân biệt!”
Rồi họ gợi ý: thêm thành phần khác (tên, từ ghép) vào mẫu nhãn hiệu!
Em không hiểu lắm, nếu mẫu logo của em không bị trùng thì sao không cho phép em đăng ký? nếu thêm từ khác vô thì logo không còn ý nghĩa nữa rồi, em thấy nhiều logo người ta làm rất đơn giản mà vẫn được chấp nhận.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *