Em đang kê khai bổ sung lại Q1, 2 /2017. Các cao nhân xem lại giúp em như thế nà…

Em đang kê khai bổ sung lại Q1, 2 /2017. Các cao nhân xem lại giúp em như thế này đã ổn chưa ạ, em cảm ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *