Công ty mình có chi nhánh ở quận 1- TP. HCM, chưa phát sinh doanh thu nào, thành…

Công ty mình có chi nhánh ở quận 1- TP. HCM, chưa phát sinh doanh thu nào, thành lập tháng 5/2016, nay muốn giải thể, a/c nào nhận giải thể giúp mình với.Thanks cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 13, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty mình có chi nhánh ở quận 1- TP. HCM, chưa phát sinh doanh thu nào, thành…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *