Cho em hỏi bên em lĩnh vực giáo dục đầu ra không nộp thuế GTGT. Vậy cho em hỏi c…

Cho em hỏi bên em lĩnh vực giáo dục đầu ra không nộp thuế GTGT. Vậy cho em hỏi có cần phải nộp tờ khai thuế GTGT hàng quý không ạ. Nhờ anh chị xem em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *