Các anh chị cho em hỏi chút ạ. Công ty em dùng hóa đơn đặt in, khi in lần đầu th…

Các anh chị cho em hỏi chút ạ.
Công ty em dùng hóa đơn đặt in, khi in lần đầu thì có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in và khi sử dụng bên em cũng có thông báo phát hành hóa đơn rồi. Nhưng các đợt in tiếp theo bên em chỉ làm thông báo phát hành hóa đơn thôi. Đợt in gần đây nhât thì do mẫu hóa đơn khác nên em có đính kèm mẫu hóa đơn với thông bào phát hành hóa đơn. Hôm nay bên thuế gọi điện về hỏi bảo mỗi lần đặt in phải xin thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in( tức mối một lần in phải có một thông báo), như vậy có đúng không ạ? Bây giờ em không có thì giải quyết như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 13, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi chút ạ. Công ty em dùng hóa đơn đặt in, khi in lần đầu th…”

  • Bạn kiểm tra xem hồ sơ lưu về mẫu 06 hàng năm xem thế nào nhé. Trường hợp bỏ sót năm nào đó đến hạn mà bạn k nộp mẫu 06 —> những hóa đơn bạn đang dùng sẽ phải hủy hết, đồng nghĩa với việc bên bạn áp dụng tính thuế theo pp trực tiếp. Vậy nếu muốn in đợt tiếp trong trường hợp đó thì quy trình sử dụng hóa đơn đặt in phải thực hiện như cán bộ nói. Trường hợp hs đủ thì bạn lên hỏi cán bộ quản lý xem tn,ví dụ trường hợp bạn chuyển trụ sở kinh doanh mà hủy hết hóa đơn cũ thì sang trụ sở kinh doanh mới bạn in lại hóa đơn và mang mẫu nộp như bình thường mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *