Cả nhà cho em hỏi tý: Thông tư 77/2017 BTC mới ban hành. Em không thấy các mẫu b…

Cả nhà cho em hỏi tý: Thông tư 77/2017 BTC mới ban hành. Em không thấy các mẫu biểu đính kèm. Có ai biết không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 13, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi tý: Thông tư 77/2017 BTC mới ban hành. Em không thấy các mẫu b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *