Nhà mình cho em hỏi nghiệp vụ này Cuối năm kết chuyển lãi lỗ Dn bị lỗ là 100tr …

Nhà mình cho em hỏi nghiệp vụ này
Cuối năm kết chuyển lãi lỗ Dn bị lỗ là 100tr (trong đó có 10tr là tiền phạt chậm nộp thuế)
Vậy ngày đầu tiên của năm sau EM làm bút toán kết chuyển lỗ là Nợ 4211/có 4212: 100tr hay là 90tr ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Nhà mình cho em hỏi nghiệp vụ này Cuối năm kết chuyển lãi lỗ Dn bị lỗ là 100tr …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *