Hiện nay mọi người có thể tra cứu “Mã số BHXH” và Mã hộ gia đình” trên trang web…

Hiện nay mọi người có thể tra cứu “Mã số BHXH” và Mã hộ gia đình” trên trang web https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Có một vài trường hợp không tra cứu được là do bị sai thông tin về ngày tháng năm sinh , các bạn nên chọn tìm kiếm theo Năm sinh, sau đó sẽ có kết quả đầy đủ trên hệ thống.

Trường hợp đặc biệt sai cả năm sinh, thì bạn tìm kiếm bằng cách “check chéo”- có nghĩa là tìm kiếm thông tin của những thành viên trong gia đình bạn, rồi xem thông tin chi tiết là sẽ có thông tin trên hệ thống

Nhưng trường hợp sai thông tin của NLD, mọi người làm theo mẫu TK1-ts để điều chỉnh thông tin, nộp tại cơ quan BHXH nhé!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *