Công ty em mới thành lập vốn điều lệ 3 tỷ mà giám đốc cứ bỏ tiền túi ra mua hàng…

Công ty em mới thành lập vốn điều lệ 3 tỷ mà giám đốc cứ bỏ tiền túi ra mua hàng đến cả 8 tỷ vậy giờ em nên tăng vốn điều lệ hay làm hợp đồng mượn tiền giám đốc ạ. ac cho em xin ý kiến với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 12, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Công ty em mới thành lập vốn điều lệ 3 tỷ mà giám đốc cứ bỏ tiền túi ra mua hàng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *