#WHO_CẦU_GIẤY_OFFLINE_5 #HOÁ_ĐƠN_GTGT #TÌM_HIỂU_VỀ_HOÁ_ĐƠN_ĐIỆN_TỬ Mời các th…

#WHO_CẦU_GIẤY_OFFLINE_5
#HOÁ_ĐƠN_GTGT
#TÌM_HIỂU_VỀ_HOÁ_ĐƠN_ĐIỆN_TỬ
Mời các thành viên quan tâm đến chủ đề về Hoá đơn GTGT đặt câu hỏi tại đây. Câu hỏi và câu trả lời sẽ được thành viên WHO Cầu Giấy biên tập và gửi đến các bạn sau buổi offline 5 ngày 07/10/2017.
Trân trọng!


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “#WHO_CẦU_GIẤY_OFFLINE_5 #HOÁ_ĐƠN_GTGT #TÌM_HIỂU_VỀ_HOÁ_ĐƠN_ĐIỆN_TỬ Mời các th…”

  • 1. Hoá đơn điện tử là gì? những lợi ích của hoá đơn điện tử so với hoá đơn giấy là gì? có được phép sử dụng nhiều loại chữ ký số cho hoá đơn điện tử hay không?

  • 2. Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có khó khăn không? Thủ tục cần những gì? sau bao lâu thì được phép sử dụng hoá đơn điện tử? Có được phép sử dụng song song hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử hay không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *