Mình nhận được mail của cục thuế yêu cầu lên đối chiếu báo cáo BC/26AC từ năm 20…

Mình nhận được mail của cục thuế yêu cầu lên đối chiếu báo cáo BC/26AC từ năm 2011 đến nay. Giật mình vào trang thuế kiểm tra toàn bộ dữ liệu từ năm 2011 đến nay không còn. Chắc vì vậy mới được thuế mời lên. Không phải mỗi trường hợp cty mình bị như vậy vì mail của thuế là mail gửi hàng loạt cho nhiều công ty khác nữa. Có công ty khác của mình thì không bị như vậy. Vì vậy mình cảnh báo mọi người sau khi nộp lên mạng nhớ tải file về cất giữ hoặc in ra bản giấy.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 11, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mình nhận được mail của cục thuế yêu cầu lên đối chiếu báo cáo BC/26AC từ năm 20…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *