CÁC anh chị em cho em xin ít kinh nghiệm, em đag có ý định in hóa đơn bă…

CÁC anh chị em cho em xin ít kinh nghiệm, em đag có ý định in hóa đơn bằng máy in giấy A4, giấy in là giấy a5_ loại hóa đơn 3 liên tách từ quyển hóa đơn của công ty em. Ko biết như vậy có đc chấp nhận ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 11, 2017

account_box admin

One thought on “CÁC anh chị em cho em xin ít kinh nghiệm, em đag có ý định in hóa đơn bă…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *