Cả nhà ơi có ai đã báo giảm bảo hiểm xã hội theo QD 595 của phần mềm KBHXH chưa …

Cả nhà ơi có ai đã báo giảm bảo hiểm xã hội theo QD 595 của phần mềm KBHXH chưa ạ.Mình báo giảm mà nó bắt ghi mã số BHXH ,trên sổ BHXH ko có cái này mà bên bảo hiểm cũng ko thấy nói phải đổi sổ có mã số.Mình điền thử cái số ghi trên thẻ thì được nhưng khi ghi nó cứ bôi vàng ở mục báo tăng bắt phải điền vào đó.Trong khi báo giảm mình đã ghi rồi.Nếu ghi ở cả mục tăng và giảm thì nó cho ghi nhưng khi ký nộp thì tờ D02 đó nó lại ko cho ký.Mọi người ai làm được rồi chỉ mình với.Thanks cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi có ai đã báo giảm bảo hiểm xã hội theo QD 595 của phần mềm KBHXH chưa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *