1) Hiện tại, CÔNG TY mình có xuất hóa đơn về số tiền nhận (Đứng ra trung gian ch…

1) Hiện tại, CÔNG TY mình có xuất hóa đơn về số tiền nhận (Đứng ra trung gian chi hộ, không phải doanh thu của doanh nghiệp) từ CN công ty TNHH DKSH Việt Nam và Công ty TNHH L’oreal Việt Nam để thực hiện dịch vụ: trưng bày sản phẩm của 2 công ty trên (Chi trả tiền trưng bàysản phẩm).
2. CÔNG TY mình có thực hiện xuất hóa đơn để thu lại số tiền công ty đã chi hộ trả lương nhân viên cho Công ty TNHH L’oreal Việt Nam (Công ty TNHH L’oreal Việt Nam có hợp đồng nhờ Công ty mình chi trả lương cho nhân viên). Vậy số tiền đã xuất hóa đơn để thu về này công ty Bảo phát nên xử lý như thế nào?
Vậy công ty nên xử lý các vấn đề trên như thế nào?
Theo cơ quan thuế trả lời phải xuất hóa đơn GTGT, xác định doanh thu và kê khai nộp thuế theo quy định như thế có đúng không !
Xin nhờ mọi người tham vấn xin cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *