Wep cho e hỏi cty e nhận được hàng khuyến mãi xong cty e lấy hàng đó đi khuyến m…

Wep cho e hỏi cty e nhận được hàng khuyến mãi xong cty e lấy hàng đó đi khuyến mãi thì mình hạch toán chi phí đo vào 632 hay 641 vậy

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *