Webketoan Acoustic Guitar phía bắc đẵ bước qua nhịp cầu số 4, trân trọng và yêu …
Webketoan Acoustic Guitar phía bắc đẵ bước qua nhịp cầu số 4, trân trọng và yêu quý tình cảm mà các thành viên, các bạn bè đã dành sự quan tâm, động viên với chương trình. Mong rằng chương trình sẽ làm tốt vai trò là kênh giao lưu kết nối thành viên, bạn bè khắp nơi hướng tới slogan “Cộng đồng tạo nên sức mạnh” – tổn chỉ của Webketoan. Chân thành cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *