Tuyển nhân viên kế toán kho Công việc vụ thể : – Kiểm tra, sắp xếp hàng hóa tr…

Tuyển nhân viên kế toán kho
Công việc vụ thể :
– Kiểm tra, sắp xếp hàng hóa trong kho ngăn nắp, gọn gàng.
– Kiểm tra hàng hoá nhập kho, nhập chuyển kho theo đúng qui trình, qui định của công ty. Trong quá trình kiểm tra phát hiện sự cố phải thông báo ngay cho quản lý trực tiếp.
– Có trách nhiệm sắp xếp và bảo quản hàng hoá tồn kho theo đúng vị trí, , khu vực qui định.Hằng ngày kiểm tra, đối chiếu hàng hóa tồn kho
Lương : 4tr+ bao ăn + phụ cấp
Địa điểm lvc : ngõ 15 quỳnh lôi hbt hn ạ
lhe pv : 01257585402 hoặc inb nói rõ nha

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *