Hi các A/C trong Group E có down dc file excel trên mạng Trong đó có phần côn…

Hi các A/C trong Group

E có down dc file excel trên mạng

Trong đó có phần công thức lịch năm excel khá hay (xem hình) nhung bị khóa công thức mất rồi

E muốn làm 01 file tương tự như vậy nhưng không tài nào mở khóa sheet dc

A/C làm ơn mở khóa giúp em dc ko ạ

Links file: http://www.mediafire.com/file/y61k0nj443lh9n1/LichExcel.rar
Pass giải nén: 12345

Thanks A/C nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

One thought on “Hi các A/C trong Group E có down dc file excel trên mạng Trong đó có phần côn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *