[ Góc nhờ vả ] Bác nào có mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh xăng dầu cho em xin vớ…

[ Góc nhờ vả ]
Bác nào có mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh xăng dầu cho em xin với ạ.
Email : [email protected]
Em xin chân thành cảm ơn.

P/s : Ai đi qua cho em xin 1 chấm cho đỡ trôi bài 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

9 thoughts on “[ Góc nhờ vả ] Bác nào có mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh xăng dầu cho em xin vớ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *