Chào cả nhà. Cho mình hỏi chút được không ạ. Hải quan về kiểm tra thủ tục xnk mì…

Chào cả nhà. Cho mình hỏi chút được không ạ. Hải quan về kiểm tra thủ tục xnk mình cần chuẩn bị những gì ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 9, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Chào cả nhà. Cho mình hỏi chút được không ạ. Hải quan về kiểm tra thủ tục xnk mì…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *