Các anh chị cho em hỏi: dòng Số chứng từ gốc kèm theo em có đc viết qua giấy tha…

Các anh chị cho em hỏi: dòng Số chứng từ gốc kèm theo em có đc viết qua giấy than như này không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 9, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi: dòng Số chứng từ gốc kèm theo em có đc viết qua giấy tha…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *