09/09/2017 – Chính thứ ra mắt WHO TÂY HỒ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ hoạt động của…

09/09/2017 – Chính thứ ra mắt WHO TÂY HỒ

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ hoạt động của Webketoan, góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ làm nghề kế toán, góp sức chia sẻ kiến thức cho cộng đồng, chung tay kết nối gắn bó dài lâu!

Chúc CLB WHO TÂY HỒ hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu, mục đích và các thành viên ngày một tiến bộ trong sự nghiệp!

#Cộng_đồng_tạo_nên_sức_mạnh
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 9, 2017

account_box admin

One thought on “09/09/2017 – Chính thứ ra mắt WHO TÂY HỒ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ hoạt động của…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *