Tặng File thống kê các loại báo cáo về Lao Động, Tiền lương phải nộp cho CQ Nhà Nước theo quy định

Chào mừng kỷ niệm 15 năm sinh nhật webketoan, Hơn 10 năm tham gia diễn đàn mình gửi tặng thành viên File Excel Thống kê các loại báo cáo DN phải nộp cho các cơ quan chức năng về Lao động, bảo hiểm, tiền lương theo quy định để tham khảo nhé!

Các bạn tải File trong diễn đàn.

P/s: Còn thiếu sót gì, các bạn bổ sung thêm nhé!

Tặng File thống kê các loại báo cáo về Lao Động, Tiền lương phải nộp cho CQ Nhà Nước theo quy định

Chào mừng kỷ niệm 15 năm sinh nhật webketoan, Hơn 10 năm tham gia diễn đàn mình gửi tặng thành viên File thống kê các loại báo cáo DN phải nộp cho các…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 8, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Tặng File thống kê các loại báo cáo về Lao Động, Tiền lương phải nộp cho CQ Nhà Nước theo quy định”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *