Rà soát cấp mã số bhxh đã bắt đầu triển khai.sẽ có nhiều vấn đề các đơn vị thắc …

Rà soát cấp mã số bhxh đã bắt đầu triển khai.sẽ có nhiều vấn đề các đơn vị thắc mắc.bác nào chưa hiểu ib để tư vấn nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 8, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Rà soát cấp mã số bhxh đã bắt đầu triển khai.sẽ có nhiều vấn đề các đơn vị thắc …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *