Mình có tình huống này: Lương bình quân 1 tháng/ người là 5.000.000đ. Hè 2014 cô…

Mình có tình huống này:
Lương bình quân 1 tháng/ người là 5.000.000đ. Hè 2014 công ty chi cho nhân viên tự túc đi nghỉ mát là 4.000.000đ/người. Có ghi rõ trong hợp đồng lao động, có quyết định của Tổng giám đốc, nhân viên có ký nhận tiền mặt, trong năm NLĐ không nhận thêm một khoản phúc lợi nào khác. Nhưng khi kiểm tra, thuế đòi loại chi phí trên khi tính thuế TNDN. Với lý do khoản chi này phải có hóa đơn! Theo các bạn đúng hay sai, vì sao?
(Nghị định 91/2014/NĐ-CP => Thông tư 151/2014/TT-BTC và công văn 11819/CT-TTHT)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *