Em.chào các anh chị. Cty E muốn thuê kế toán – chỉ làm mảng hạch toán lợi nhuận …

Em.chào các anh chị. Cty E muốn thuê kế toán – chỉ làm mảng hạch toán lợi nhuận nội bộ dựa trên file báo cáo có sẵn. A/c nào có tgian rảnh có thể làm thì ib giúp em với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 8, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Em.chào các anh chị. Cty E muốn thuê kế toán – chỉ làm mảng hạch toán lợi nhuận …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *