Cả nhà cho em hỏi với ạ ,e đã update KHBH ngày 1/7/2017 , khi lập hồ sơ ở ô “lấy…

Cả nhà cho em hỏi với ạ ,e đã update KHBH ngày 1/7/2017 , khi lập hồ sơ ở ô “lấy số hồ sơ ” ko thấy gì hết , em phải sửa sao ạ .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 8, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi với ạ ,e đã update KHBH ngày 1/7/2017 , khi lập hồ sơ ở ô “lấy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *