Cả nhà cho em hỏi: Công ty em đang ký TK Ngân hàng Vietinbank (13 số), nay Ngân …

Cả nhà cho em hỏi: Công ty em đang ký TK Ngân hàng Vietinbank (13 số), nay Ngân hàng đổi lại 10 số hoàn toàn khác nhưng vẫn là TK đó, Khách hàng chuyển vào 2 số TK đều được. Vậy giờ em làm mẫu 08 điều chỉnh thông tin hay bổ sung thông tin vậy ạ?
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 8, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi: Công ty em đang ký TK Ngân hàng Vietinbank (13 số), nay Ngân …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *