Thẻ bhxh của em bị sai giới tính, em sửa trên phần mềm rùi đẩy qua mạng dc ko ah…

Thẻ bhxh của em bị sai giới tính, em sửa trên phần mềm rùi đẩy qua mạng dc ko ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 7, 2017

account_box admin

One thought on “Thẻ bhxh của em bị sai giới tính, em sửa trên phần mềm rùi đẩy qua mạng dc ko ah…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *