Hi cả nhà ơi cho mình hỏi này xíu , cty mình mất 2 cuốn hoá đơn , h làm sao g…

Hi cả nhà ơi cho mình hỏi này xíu , cty mình mất 2 cuốn hoá đơn , h làm sao giải trình thuế ntn , bạn nào biết chỉ mình zoi ,

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 7, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Hi cả nhà ơi cho mình hỏi này xíu , cty mình mất 2 cuốn hoá đơn , h làm sao g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *