Em chào anh/chị.Em đang làm cho công ty dịch vụ có các hoạt động:dịch vụ đào tạo…

Em chào anh/chị.Em đang làm cho công ty dịch vụ có các hoạt động:dịch vụ đào tạo,tổ chức sự kiện,và tổ chức các khóa học kỹ năng cho trẻ em.Giờ em muốn theo dõi chi tiết khách hàng thì em nên nào thế ạ?Mong anh/chị tư vấn giúp em.Em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 7, 2017

account_box admin

One thought on “Em chào anh/chị.Em đang làm cho công ty dịch vụ có các hoạt động:dịch vụ đào tạo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *