Chào mọi người, Mọi người xem giúp em hoá đơn này có được không ạ? Em cảm ơn….

Chào mọi người,
Mọi người xem giúp em hoá đơn này có được không ạ?
Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 7, 2017

account_box admin

15 thoughts on “Chào mọi người, Mọi người xem giúp em hoá đơn này có được không ạ? Em cảm ơn….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *