Cả nhà cho em hỏi về chiết khấu thương mại nhé: chi nhánh em phát sinh 2 hoá đơn…

Cả nhà cho em hỏi về chiết khấu thương mại nhé: chi nhánh em phát sinh 2 hoá đơn mua hàng vào tháng 06, trong đó mỗi hoá đơn đều được chiết khấu thương mại và nhà cung cấp ghi là chiết khấu thương mại tháng 6 trên mỗi hoá đơn ( số tiền chiết khấu được tính trên doanh số mua vào của từng hoá đơn, và 2 hoá đơn có tỷ lệ chiết khấu khác nhau). Anh/chị cho em hỏi trong trường hợp này thì số tiền chiết khấu trên mỗi hoá đơn em giảm giá của các mặt hàng trên từng hoá đơn riêng lẽ chứ không cần phân bổ cho tất cả các mặt hàng trên cả 2 hoá đơn đúng không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 7, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi về chiết khấu thương mại nhé: chi nhánh em phát sinh 2 hoá đơn…”

  • Ko tách đc phần đc chiết khấu ghi giảm vào từng mặt hàng trên hóa đơn mua hàng thì b ghi giảm phải trả tăng Thu nhập khác lên bằng khoản chiết khấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *