403 Forbidden

Mọi người ơi cho e hỏi trong Công văn 7690/CT-TTHT ngày 18/9/2014 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.“2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
E chưa hiểu lắm Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì mình muốn xem lãi xuất thì xem như thế nào vậy mọi người.e vào trang https://sbv.gov.vn xem mà vẫn ko hiểu.Công ty e vay hồi ngày 8/8 đến nay cũng được 1 tháng giờ trả lãi cho ngta.Mong mọi người giúp e giờ muốn tra lãi xuất như thế nào thì được
Cám ơn mọi người nhiều.

403 Forbidden

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *