Xin các Anh, các Chị cho hỏi: Hóa đơn điện tử có thể viết được những ngày trước …

Xin các Anh, các Chị cho hỏi: Hóa đơn điện tử có thể viết được những ngày trước ngày hiện tại hay không? (VD: Hôm nay ngày 6/9/2017 viết của ngày 6/8/2017)
Xin cám ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 6, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Xin các Anh, các Chị cho hỏi: Hóa đơn điện tử có thể viết được những ngày trước …”

 • Không em.
  Thời điểm lập hoas đơn được quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về thời điểm lập hóa đơn tài chính khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:
  – Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  – Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…
  -Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  -Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng…
  -Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
  Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

 • Không được nhé bạn. Hóa đơn điện tử ra đời mục đích chính là để kiểm soát việc xuất hóa đơn của doanh nghiệp, một trong số đó là tránh mua bán hóa đơn bằng cách giữ lại vài số để khi nào cần sẽ xuất 😀

 • Nguyên tắc số hóa đơn là liên tục và ko lùi ngày. hddt thì tuân thủ chặt chẽ hơn vì nó là máy ko phải con người. trường hợp như bạn thì bên THÁI SƠN mình thường tư vấn thực hiện = cách phát hành thêm ký hiệu hóa đơn để dùng cho các t/hợp đặc biệt, vẫn đáp ứng đc nhu cầu vẫn phù hợp với thuế

 • Anh Quang THÁI SƠN mình thường tư vấn thực hiện = cách phát hành thêm ký hiệu hóa đơn : Vấn đề này Mình chưa thấy quy định nào DN được phát hành nhiều ký hiệu hóa đơn để sử dụng cùng nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *