Em có một tình huống nhờ cả nhà tư vấn giúp ah. Công ty em có thuê căn hộ làm đị…

Em có một tình huống nhờ cả nhà tư vấn giúp ah.
Công ty em có thuê căn hộ làm địa điểm kinh doanh, nhưng em đi đăng ký trên Sở KH ĐT thì không được, do đó là chung cư. Vậy, chi phí thuê căn hộ 6.5 triệu/ tháng=> chuyển khoản cho chủ hộ , điện nước, quản lý, gửi xe tầm 3 triệu đóng cho ban quản lý thì có được đưa vào chi phí được trừ không ah?
Anh/Chị cho em ý kiến với, em cám ơn ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 6, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Em có một tình huống nhờ cả nhà tư vấn giúp ah. Công ty em có thuê căn hộ làm đị…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *