Các bạn trong nhóm cho mình hỏi với. Giải thể doanh nghiệp có được hoàn lại thuế…

Các bạn trong nhóm cho mình hỏi với. Giải thể doanh nghiệp có được hoàn lại thuế GTGT còn được khấu trừ không nhỉ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 6, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bạn trong nhóm cho mình hỏi với. Giải thể doanh nghiệp có được hoàn lại thuế…”

  • “Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”
    TT 130/2016 quy định
    Vậy TH của bạn nếu đáp ứng tại mục 5 khoản 3 điều 1 TT 130/2016 thì đc hoàn bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *