Cả nhà ơi cho em hỏi,bên cty em thay đổi địa chỉ.Em đã gửi thông báo 04/AC về đi…

Cả nhà ơi cho em hỏi,bên cty em thay đổi địa chỉ.Em đã gửi thông báo 04/AC về điều chỉnh thông tin qua mạng. Còn mẫu 08 tờ khai điều chỉnh kg nộp được qua mạng,vậy mình phải mang nộp trực tiếp ở cơ quan thuế hả cả nhà??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 6, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi cho em hỏi,bên cty em thay đổi địa chỉ.Em đã gửi thông báo 04/AC về đi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *