mọi người giúp em với, em xuất cho khách 1 tờ hóa đơn đỏ, trên đường chuyển cho…

mọi người giúp em với, em xuất cho khách 1 tờ hóa đơn đỏ, trên đường chuyển cho khách thì bị làm rơi mất, bây giờ em phải làm sao, em có lên thuế khai báo với quản lý thì quản lý bảo quý này cứ khai bình thường rồi quý sau khai mất thì sẽ bị phạt cảnh cáo thôi,em ko hiểu lắm, nhờ mọi người tư vấn giúp

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 5, 2017

account_box admin

One thought on “mọi người giúp em với, em xuất cho khách 1 tờ hóa đơn đỏ, trên đường chuyển cho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *