Anh chị đã nộp lại báo cáo tài chính nhiều nhất là mấy lần ạ. Hịc, e lại phát hi…

Anh chị đã nộp lại báo cáo tài chính nhiều nhất là mấy lần ạ. Hịc, e lại phát hiện ra lỗi sai khi kiểm tra lại dữ liệu năm 2016

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 5, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị đã nộp lại báo cáo tài chính nhiều nhất là mấy lần ạ. Hịc, e lại phát hi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *