Mọi người cho em hỏi, em có xuất hóa đơn scan cho khách thanh toán, có đóng dấu …

Mọi người cho em hỏi, em có xuất hóa đơn scan cho khách thanh toán, có đóng dấu bán hàng qua điện thoại chưa xé khỏi cuốn hóa đơn, đến khi thanh toán em quên lại xuất thêm 1 tờ nữa, và xé tờ này giao khách. Vậy tờ trước em chỉ cần xóa bỏ là được đúng không mọi người.
Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 4, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho em hỏi, em có xuất hóa đơn scan cho khách thanh toán, có đóng dấu …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *