Từ thông tư 96/2015 chỉ còn quy định về chi phí không được trừ đối với nguyên vậ…

Từ thông tư 96/2015 chỉ còn quy định về chi phí không được trừ đối với nguyên vật liệu nhà nước ban hành định mức.

Phải chăng phần nguyên vật liệu sử dụng vượt mức (mà nhà nước không ban hành định mức) sẽ vẫn được cho vào chi phí thuế TNDN???

Em phân vân chỗ này quá. Bác nào hiểu sâu sắc giải thích giúp em với. Em xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *