Em học Bản chất kinh doanh có nói về “Doanh nghiệp tiếp nhận các nhập lượng và h…

Em học Bản chất kinh doanh có nói về “Doanh nghiệp tiếp nhận các nhập lượng và hoạt động trong những điều kiện đặc thù tùy theo loại hình kinh doanh. Tuy nhiên có điểm chung là các yếu tố nhập lượng chỉ có giới hạn hay được gọi là khan hiếm đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.” Các bác cho em hỏi nhập lượng ở đây là gì??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 2, 2017

account_box admin

One thought on “Em học Bản chất kinh doanh có nói về “Doanh nghiệp tiếp nhận các nhập lượng và h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *