Trong nhóm cho em hỏi: trường hợp thanh toán bàng thẻ ngân hàng, em nhận được bá…

Trong nhóm cho em hỏi: trường hợp thanh toán bàng thẻ ngân hàng, em nhận được báo Có của ngân hàng nhưng trên đó không ghi tên đơn vị thụ hưởng.Như vayạ chỉ có giấy báo Có và hóa đơn bên bán liệu có đc ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Trong nhóm cho em hỏi: trường hợp thanh toán bàng thẻ ngân hàng, em nhận được bá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *