Quyết định 595 của BHXH VN bắt đầu thi hành từ ngày 1/9/2017 đề nghị các bạn đọc…

Quyết định 595 của BHXH VN bắt đầu thi hành từ ngày 1/9/2017 đề nghị các bạn đọc và tìm hiểu để làm việc tốt nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 1, 2017

account_box admin

16 thoughts on “Quyết định 595 của BHXH VN bắt đầu thi hành từ ngày 1/9/2017 đề nghị các bạn đọc…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *