Mình có 1 vấn đề mong mọi ng tư vấn giúp. Bên mình thi công 1 công trình bên Lào…

Mình có 1 vấn đề mong mọi ng tư vấn giúp. Bên mình thi công 1 công trình bên Lào và ký hợp đồng thuê nhân công bản địa với 1 doanh nghiệp bên đó. Vậy thì chứng từ bao gồm những gì là hợp lý cho việc lưu trữ, hạch toán và thanh toán. Cảm ơn mọi ng.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *